DİFERANSİYEL DENKLEMLER II

İzlence Formu

Ders Adı DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Kod ASUB2150
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HAKAN METE TAŞTAN

Dersin Amacı

Diferansiyel Denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğrenmek, Fiziksel olayların nasıl Diferansiyel denklem sistemleri ile ifade edileceği ve ayrıca fizikteki uygulama alanları amaçlanmaktadır.

İçerik

Lineer diferansiyel denklem sistemlerinde genel kavramlar ve tanımlar, Cauchy problemi, homojen ve homojen olmayan genel lineer denklemler, normal diferansiyel denklemler sisteminin yüksek mertebeden diferansiyel denklem haline getirilmesi, adi diferansiyel denklemin seri yöntemiyle çözümü, özel lineer diferansiyel denklemler.

Öğrenme Çıktıları

i) Lineer denklem sistemlerini sınıflandırabilecektir. ii) Çeşitli diferansiyel denklem sistemlerini matris yöntemi ile veya diğer yöntemleri kullanarak çözebilecektir. iii) Özel tipteki diferansiyel denklemleri tanıyıp çözebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders notları ve kitapları, tartışma, sunum, haftalık küçük sınavlar, ödevler.

Kaynaklar

1. S.L.Ross, Introduction to Ordinary Differential Equations 2. L.Elsgolts, Differential Equations and the Calculus of Variations 3. M.Tenenbaum, H.Pollard, Ordinary Differential Equation 4. M.Aydın, B.Kuryel vd., Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları 5. T.Tuncer, Diferansiyel Denklemler 6. M.Y.Caferoğlu, A.Kaçar, Adi Diferansiyel Denklemler 7. İ.Dağ, Bayağı Diferansiyel Denklemler 8. M.Başarır, E.S.Türker, Çözümlü Problemler ile Diferansiyel Denklemler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.