ELEKTRONİK I

İzlence Formu

Ders Adı ELEKTRONİK I Kod ASUB2182
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SAFFETTİN YILDIRIM

Dersin Amacı

Temel elektronik devre elemanlarının sembolleriyle öğrenciye tanıtılması, bu devre elemanları ile kurulan devrelerin analizi ve hesaplamalarının yapılması, devrelerin ne işe yaradıklarının verilmesi. Fizik deney düzeneklerinde kullanılan elektronik devrelerin çalışmasını anlaması için gerekli temel bilgilerin verilmesi.

İçerik

Temel elektronik devre elemanlarının ve ölçü aygıtlarının tanıtılması ve kullanımı,Gerilim kaynaklarının tanımı ve AC ve DC devrelerin çalışmasının ve analizinin verilmesi, Yarıiletken devre elemaları diyot ve transistör ile yapılan devrelerin yapmış olduğu görevlerin analiz ve hesaplarının yapılması, İşlemsel güçlendirici devrelerin incelenmesi.

Öğrenme Çıktıları

Bu Dersin sonunda öğrenci; i. Temel elektronik devre elemanlarını sembollerinden tanıyabilecektir. ii. Elektronik devrelerde kullanılan farklı tip ölçme ve analiz yapma cihazlarını kullanabilecektir. iii. Elektronik devrelerin çizimlerini anlayabilecektir. iv. Elektronik devre üzerinde akım, gerilim hesaplarını farklı teknikler kullanarak yapabilecektir. v. Farklı tip elektronik devrelerin birbirleri ile olan ilişkisini ve görevlerini açıklayabilecektir. vi. Analog ve Dijital elektronik devrelerin çalışma mantığını açıklayabilecektir. iv. Elektronik devre üzerinde akım, gerilim hesaplarını farklı teknikler kullanarak yapabilecektir. v. Farklı tip elektronik devrelerin birbirleri ile olan ilişkisini ve görevlerini açıklayabilecektir. vi. Analog ve Dijital elektronik devrelerin çalışma mantığını açıklayabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretmen merkezli yöntem (Tahtada anlatım, Tepegöz ile sunum, Bilgisayarda hazırlanan ders notlarının ekrana verilerek anlatılması), Öğrenci merkezli yöntem (Ders notlarının önceden internet ortamında öğrenciye sunulması ve öğrencini derse hazırlanması, Öğrencinin Laboratuara gelerek deney yapması).

Kaynaklar

Öğretim üyesinin internet ortamına koymuş olduğu ders notları, Laboratuar deney kitabı, Elektronic Devices and Circuit Theory, Robert Boylestad and Louis Nashelsky, Prentice-Hall Internetional Editions Electronic Principles, Albert Paul Malvino, Mc Graw-Hill Edition. Fenciler ve Mühendisler için Elektronik, R.Ralph Benedict, Tercümesi Prof.Dr. Fevzi Köksal. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Temel Elektronik, Doç.Dr. M. Sait TÜRKÖZ, Birsen Yayınevi.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

ELEKTRONİK I Dersi, sorunları analiz edebilme, bu sorunlara kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve fizik alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri günlük hayatın çeşitli alanlarına uyarlayabilme ve kullanabilme yeterliliği kazandırır. Elektronik I Dersinin öğrenme çıktıları; program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1. ve 7.maddelerine çok yüksek mertebeden, program yeterliliklerinden 2., 6., 7. maddelerine yüksek mertebeden, 3., 4., 5. maddelerine orta düzeyde katkıda bulunmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.