DIFFERENTIAL EQUATIONS I

İzlence Formu

Ders Adı DIFFERENTIAL EQUATIONS I Kod MATE0027
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi UTKU YILMAZTÜRK

Dersin Amacı

Diferansiyel denklem çözüm yöntemlerini, fiziksel problemlerin diferansiyel denklemlerle ifade edilimesini ve diferansiyel denklemlerin fizikteki uygulamalarını öğrenmek.

İçerik

Genel kavramlar ve tanımlar, Birinci mertebeden diferansiyel denklem türleri ve çözüm yöntemleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı ve tekliği, Yüksek mertebeden bazı özel diferansiyel denklemler, Genel Lineer diferansiyel denklemler.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler ders sonunda içerik kapsamında verilen diferensiyel denklemlerin tipini belirleyebilecektir ve bu denklemlerin çözümlerini bulabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders notları ve kitapları, tartışma, sunum, haftalık küçük sınavlar, ödevler.

Kaynaklar

A. Dernek, N. Dernek, Diferansiyel Denklemler; T. Tuncer, Diferansiyel Denklemler; A.L. Nelson, K.W. Folley, M. Coral, Differential Equations; W. Leighton Ordinary Differential Equations; Z.C. Motteler, Introduction to Ordinary Differential Equations; C.H.Edwards, D.E. Penney, Elementary Differential Equations.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.