ANALİZ III

İzlence Formu

Ders Adı ANALİZ III Kod MATE0030
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BERAN PİRİNÇÇİ

Dersin Amacı

Öğrencilerin, temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, Konu ile ilgili son gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencilere genel olarak konuyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve bilgileri aşılamak

İçerik

Fonksiyonel diziler ve seriler, düzgün yakınsaklık kavramı, kuvvet serileri, genelleştirilmiş integral, parametreye bağlı integraller, Euler integralleri ve uygulamaları, Fourier serileri ve uygulamaları, IR^n nin metrik uzay olarak incelenmesi

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin bir problem hakkında fikir verme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, Analiz dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırmak.

Yeterlilik İlişkisi

Ders notları ve kitapları, tartışma, sunum, haftalık küçük sınavlar, ödevler.

Kaynaklar

1. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis 2. T.M. Apostol, Mathematical Analysis 3. C. Canuto, ‎A. Tabacco,Mathematical Analysis II

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.