TİTREŞİMLER VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı TİTREŞİMLER VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Kod FIZK0252
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÖNÜL BAŞAR

Dersin Amacı

Titreşim problemlerini belirleyerek, bu problemleri çözmektir. Akışkan problemlerini belirleyerek, bu problemleri çözmektir.

İçerik

Basit Sistemlerde Periyodik hareketler, Periyodik hareketin üst üste gelmesi, Fiziksel sistemlerde serbest salınımlar, Sarkaçlar, Esneklik ve Young Modülü, Burulmalı Salınımlar, Zorunlu salınımlar, rezonans, Elektrik Rezonans, Optik Rezonans, Nükleer Rezonans ve Nükleer Magnetik Rezonans, Çiftlenimli salınıcılar ve normal modlar, Sürekli sistemlerin normal modları ve Fourier analizi, Akışkanlar Mekaniği

Öğrenme Çıktıları

Temel Bilimlerden kendi dalı ile ilgili alanlarda temel ve yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Astronomi ve Uzay Bilimlerindeki eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında birlikte kullanabilme becerisi kazanabilecektir. Fiziğin en temel konularından olan periyodik hareketin temellerini öğrenerek bunların uygulama alanları hakkında bilgi edinebilecektir. Titreşimler ve Akışkanlar Mekaniğinin temellerini ve uygulamalarını öğrenebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz Anlatım. Tartışma. Soru-cevap.

Kaynaklar

Titreşimler ve Dalgalar (Nobel Yayınevi)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Titreşim ve Akışkanlar Mekaniği dersinin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1.maddesindeki beceri ve yeteneklere ileri derecede ve 6., 8. maddelere iyi derecede katkı sağlamaktadır. Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerindeki 7. madde ile orta derecede ilişkili olup, 2., 3., 4., 5. maddeler ile dersin öğrenme çıktılarının ilişkisi zayıf düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.