TEMEL TANECİKLER

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL TANECİKLER Kod ASUB2181
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İBRAHİM ALPER DİZDAR

Dersin Amacı

Temel taneciklerin özellikleri, değişik etkileşim türleri, parçacıkların sınıflandırılması konularında bilgi aktarımı

İçerik

Temel taneciklerin özellikleri, değişik etkileşim türleri, parçacıkların sınıflandırılması, temel etkileşimlerin sürekli ve kesikli simetrileri, tesir kesit alanı ve bozunma hızı, KEDİ için Feynman çizenekleri.

Öğrenme Çıktıları

Temel tanecikler ve etkileşim türlerini bilir. Sürekli ve kesikli simetrilerin etkileşimi belirlemedeki önemi ve sonuçlarını kavrar. KEDİ için tesir kesit alanı hesabında kullanılan matris öğelerini relativistik kinematik kullanarak hesaplar. Standart Model'in yapısı hakkında fikir sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım, sınıf içi tartışma ve soru-cevap.

Kaynaklar

David Griffiths, Introduction to elementary particles

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerini desteklemektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.