FİZİK III

İzlence Formu

Ders Adı FİZİK III Kod FIZK0032
Kredi 5 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. DENİZ ULUTAŞ

Dersin Amacı

Işığın dogası, ortamda yayılması, madde ile etkileşmeşi ve gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi. Bu süreçte her bir adımı modelleyen teorilerin bilinmesi.

İçerik

Mekanik ortamlarda Dalga Hareketi, Elektromanyetik teori temelinde ışık ve ilgili kavramlar(Girişim, Kırınım, Absorbsiyon, Yansıma, Polarizasyon)

Öğrenme Çıktıları

1-Elektromanyetik dalga modelinin temel tanımlarını ve kavramlarını öğrenme ve güncel yaşamdaki uygulama alanlarıyla (iletişim araçları, ısı ve aydınlatma araçları ...)ilişki kurulabilecektir. 2-Bir işlemi veya yöntemi verilen bir durumda kullanabilecektir. 3-Bir gözlemi analiz edebilme, diğer olaylarla karşılaştırma ve elde edilen verileri değerlendirerek açıklama ve sonuç çıkarabilecektir. Ayrıca gözlemlenen verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceyebilecektir. 4- Yorum ve analiz etme becerilerinin geliştirebilecek, güncel hayattan örneklendirebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

1- Anlatma 2-Tartışma 3- Örnekleme 4- Problem Çözme Yöntemi

Kaynaklar

1-R.Resnick, D.Halliday"Physics" 2-R.A.Serway "Physics For Scientists,Engineers" 3-H.D.Young, R.A.Freedman "Üniversite Fiziği" 4- P.M.Fisbane, S.Gasiorowicz, S.T.Thornton "Temel Fizik" 5-F.J.Keller, W.E.Gettys,M.J.Skove"Fizik" 6-Feymann"Lectures on Physics"

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1., 8., maddelerindeki beceri ve yeteneklere ileri derecede, 2.,3., maddeleri iyi derecede katkı sağlamaktadır. Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerindeki 4., 7. madde ile orta derecede ilişkili olup, 5., 6. maddeler ile dersin öğrenme çıktılarının ilişkisi zayıf düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.