CEBİR I

İzlence Formu

Ders Adı CEBİR I Kod ASUB8166
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜLCAN KEKEÇ

Dersin Amacı

Grup cebirsel yapısı hakkındaki temel bilgi ve teoremleri incelemek ve bu konularla ilgili problemleri çözme becerisi kazanmaktır.

İçerik

Cebirsel yapılar, Alt Cebirsel Yapılar,Bölüm Cebirsel Yapıları, Gruplar, Alt gruplar, Devresel gruplar, Simetrik gruplar, Komplekslerle Hesap, Kalan Sınıfları, Homomorfi ve İzomorfi, Normal Alt Gruplar, Bölüm Grupları, Sylow Teoremleri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bu dersin sonunda, i. Grup cebirsel yapısının özelliklerini açıklayabilecektir. ii. Grup cebirsel yapısı ile ilgili örnekler verebilecektir. iii. Grup cebirsel yapısı ile ilgili problemleri çözebilecektir. iv. Soyut düşünme yeteneğini geliştirebilecektir. v. Sorunları tanımlayabilecek, analiz edebilecek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı, uygulama dersi, tartışma, soru-cevap, ödevler.

Kaynaklar

1) Hülya Şenkon, Soyut Cebir Dersleri Cilt I, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul, 1993. 2) Hülya Şenkon, Soyut Cebir Dersleri Cilt II, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1998. 3) John B. Fraleigh, A first course in abstract algebra, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London, 1967.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirebilmesi ve karşılaştığı problemleri çözme sürecinde etkin olabilmesi.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.