GÜNEŞ SİSTEMİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNEŞ SİSTEMİ Kod ASUB2113
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEVLANA BAŞAL

Dersin Amacı

Güneş Sistemi'nin Evren'deki yerinin, oluşumunun, bileşenlerinin, bunların yapı ve özelliklerinin tanıtımı.

İçerik

Güneş Sistemi'nin Oluşumu ve Diğer Yıldız Sistemleri; Sistemin Ana Cismi Olarak Güneş; Gezegenlerin Sınıflandırılması; Yersel Gezegenler ve Özellikleri; Asteroid Kuşağı; Dev Gezegenler ve Özellikleri ; Başlıca Doğal Uydular ve Özellikleri ; Göktaşları; Kometler (Kuyruklu Yıldızlar) ; Dış Güneş Sistemi; Güneş Sistemi'nin Galaksi'deki yeri.

Öğrenme Çıktıları

Güneş bazında yıldızların ve Güneş Sistemi bazında gezegenlerin ve gezegenli yıldız sistemlerinin tanınması; Küçükten büyüğe sistemsel ölçeklerin incelenmesi; İlgili astroevrimsel süreçlerin ve formların öğrenilmesi; Alanındaki teorik ve pratik bilgilerini araştırmaya ve topluma hizmete yönlendirebilme becerisi.

Yeterlilik İlişkisi

Teori, Gözlem ve Uygulama.

Kaynaklar

1) Murray, C.D. : "Solar system dynamics" 2) Greeley, R . : "The NASA atlas of the solar system" 3) Beatty, J.K. : Petersen, C. C. ; Chaikin, A. : "The new solar system" 4) Kopal, Z.:" The solar system" 5) Alfven, H.: "Structure and evolutionary history of the solar system" 6) Russell, H. N.: "The solar system and its origin" 7) Brandt,J. C.: "Solar system astrophysics" 8) Frankel, C.: "Volcanoes of the solar system", ...

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Yeterlilik İlişkisi" kısmında yer alan; 3 v3 5. sorular için 3 puan, 2, 4, 6, 7 ve 8. sorular için 4 puan, 1. soru için 5 puan düzeyindedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.