PHYSICS II

İzlence Formu

Ders Adı PHYSICS II Kod FIZK1298
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren ---------- MASSIMILIANO DE PASQUALE

Dersin Amacı

Elektrik ve Magnetizmanın temel prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek,geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır.

İçerik

Fizik II dersi fiziğin elektrik ve manyetizma olayları ile ilgili konularını içerir.

Öğrenme Çıktıları

Elektrik ve Magnetizmanın teorik altyapısını öğrenir. Fizik problemlerini çözerek analitik problem çözme yetenegi kazanır. Bu konuların günlük hayattaki uygulamalarını öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım, Sunumlar, Soru cevap yöntemi

Kaynaklar

Serway and Jewett, "Physics for Scientists and Engineers", Thomson Brooks/Cole 2004 Halliday, Resnkick, Walker "Fundamentals of Physics, Wiley & Sons. , 9th Edition

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Physics II dersinin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1. maddesine çok yüksek dereceden, 2., 3., 8. maddelerine yüksek mertebeden, 4., 9., 10., 11. maddelerine orta dereceden ve 5., 6. ve 7. maddelerine düşük dereceden katkı sağlamaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.