ASTRONOMİ II

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ II Kod ASUB1111
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İPEK HAMAMİ ÇAY

Dersin Amacı

Öğrenciye astronomi bilimindeki temel kavram ve konular hakkında ön bilgi edindirmek.

İçerik

Ders, gökyüzünde takımyıldızların tanınması, yıldızların adlandırılması ve pratik olarak gökyüzündeki konumlarının bulunmasına dair kısa bir giriş ile başlamaktadır. İlerleyen derslerde yıldızların görünen parlaklıkları, parlaklık tanımları, yıldız ışığının kaydedilmesinde teleskopların kullanımı, teleskop çeşitleri ve teleskoplara ilişkin nicelikler verilmektedir. Radyasyon ve elektromanyetik spektrumun tanıtımı ve farklı dalgaboyu bölgelerindeki radyasyonun hangi tür aletlerle nasıl kaydedilebileceği, fotometrik ve spektroskopik ölçüm yöntemleri hakkında kısa bilgi, gözlemlenen niceliklerin radyasyon kanunlarıyla ilişkilendirilerek çeşitli fiziksel parametrelerin elde edilmesi anlatılmaktadır. Hertsprung Russel diyagramının tanıtılmakta ve daha önce öğrenilen fiziksel özellikler ile diyagram yorumlanmakta, ayrıca kısaca yıldızların sınıflandırılmasından bahsedilmektedir. Yıldızların uzaklıkları, uzay hızları, uzay dağılımları ile yıldız evrimine ilişkin bir özet ile ders sonlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin temel astronomi bilgileriyle tanıştırılması, temel gözlem aletleri ve bunların kullanılış amaçlarını öğrenmeleri, yıldızlara ilişkin temel gözlemsel verilerle bunların fiziksel anlamlarının kavranması. Ders ileriki yıllarda öğrencinin detaylı olarak karşılaşacağı konulara bir giriş niteliğindedir.

Yeterlilik İlişkisi

Konular güncel resim ve animasyonlarla hazırlanmış sunular ile anlatılmakta, gökyüzünün tanıtımı planetaryum programları aracılığıyla yapılmaktadır. Zaman zaman verilen araştırma ödevleri ve ders sırasında tartışma ortamları oluşturmak yoluyla öğrencinin aktif olarak derse katılması sağlanmaktadır.

Kaynaklar

Foundations of Astronomy, 11th edition, M. A. Seeds,D. E. Backman, Brooks & Coole, 2011

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 2, 6, 7, 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3. maddeye katkısı orta dercede, 4. ve 5. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.