BİLİM FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM FELSEFESİ Kod ASUB3152
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ASUMAN GÜLTEKİN ANNAK

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilim ve felsefenin tanımlayarak öğrencilerin bilimin önemini, bilimin özellikleri anlamalarını sağlamak, mantıksal çıkarım teknikleriyle mantıklı olan ile mantıklı gibi görünen akıl yürütmelerini ayırt etmesini sağlamak, bilimsel yöntem aşamaları, bilimsel yöntem üzerine farklı felsefi görüşler, bilimsel yöntemde deney, gözlem ve ölçmenin önemini konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik

Bilim ve felsefenin tanımları yapılır, bilimin önemi, bilimin özellikleri, mantıksal çıkarım teknikleri, bilimsel yöntem aşamaları, bilimsel yöntem üzerine farklı felsefi görüşler, bilmsel yöntemde deney, gözlem ve ölçme işlemleri, bazı bilim felsefesi düşünürleri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, bilim ve felsefeyi tanımlar ve karşılaştırır. Mantıksal çıkarımları ve mantıklı gibi görünen akıl yürütmeleri ayırt eder. Bilimin yöntemini n aşamalarını açıklar. Bilim yöntemindeki farklı felsefi görüşleri kıyaslar ve yorumlar. Bilimde deneyin, gözlemin ve ölçmenin önemini bilir. Bilim felsefesinde farklı felsefi akımları ve düşünürleri tanır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders sırasında örneklerle ve görsel materyalle anlatım, soru ve cevaplarla tartışma.

Kaynaklar

1)Cemal Yıldırım, "Bilim Felsefesi" 2) Selçuk Kütük, "Bilim Felsefesi Üzerine" 3) Veysel Sönmez, "Bilim Felsefesi" 4) Alex Rosenberg, "Bilim Felsefesi-Çağdaş Bir Giriş"

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı; 8 numaralı yeterlilik için daha yüksek iken 2, 3 ve 7 numaralı yeterlilik için orta; 5 ve 6 numaralı yeterlilik için düşük; 1 ve 4 numaralı yeterlilik maddesi için çok düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.