BİLİM FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM FELSEFESİ Kod ASUB3152
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Yrd. Doç. Dr. ASUMAN GÜLTEKİN ANNAK

Dersin Amacı

Bilimin değerini kavrayabilme, bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi anlama, bilimsel yöntemin aşamalarını bilme, gözlem, deney ve ölçmenin bilimdeki önemini anlama, bilimsel yöntemde farklı felsefi görüşleri bilerek farklı bilimsel yöntem yaklaşımlarını karşılaştırabilme.

İçerik

Bilim ve felsefenin tanımları yapılır, bilimin önemi, bilimin özellikleri, mantıksal çıkarım teknikleri, bilimsel yöntem aşamaları, bilimsel yöntem üzerine farklı felsefi görüşler, bilmsel yöntemde deney, gözlem ve ölçme işlemleri, bazı bilim felsefesi düşünürleri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, bilim ve felsefeyi tanımlar ve karşılaştırır. Mantıksal çıkarımları ve mantıklı gibi görünen akıl yürütmeleri ayırt eder. Bilimin yöntemini n aşamalarını açıklar. Bilim yöntemindeki farklı felsefi görüşleri kıyaslar ve yorumlar. Bilimde deneyin, gözlemin ve ölçmenin önemini bilir. Bilim felsefesinde farklı felsefi akımları ve düşünürleri tanır.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş yolu ile öğretim. Düz Anlatım. Tartışma. Soru-cevap. Grup çalışmaları.

Kaynaklar

1)Cemal Yıldırım, "Bilim Felsefesi" 2) Selçuk Kütük, "Bilim Felsefesi Üzerine" 3) Veysel Sönmez, "Bilim Felsefesi" 4) Alex Rosenberg, "Bilim Felsefesi-Çağdaş Bir Giriş"

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, bilimin amaç ve yöntemlerini açıklayabilme, çok boyutlu düşünme ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak program yeterliliklerine katkı sağlamaktadır.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.