READING AND TRANSLATION IN SCIENCE II

İzlence Formu

Ders Adı READING AND TRANSLATION IN SCIENCE II Kod FOYD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SİNAN ALİŞ

Dersin Amacı

Alan eğitimi boyunca sıkça karşılaşılacak ileri düzey alan terimlerinin İngilizce karşılıklarını öğreterek eğitim dili İngilizce olan derslerin daha kolay takip edilebilmesini sağlamak

İçerik

Alanıyla ilgili temel bilgiler içeren seçilmiş ileri düzey metinler üzerinde okuma ve anlamaya yönelik çalışmalar.

Öğrenme Çıktıları

Okuduğunu anlamaya ve çeviriye yönelik çalışmalar yoluyla, alanındaki ileri düzey İngilizce metinleri kavrar, gerekli terimlerin İngilizce karşılığını öğrenir, eğitim dili İngilizce olan dersleri takip edebilme yetisi gelişir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım, metin inceleme, katılımlı iletişimsel yöntem.

Kaynaklar

-İngilizce alan kitapları -Uluslararası dergilerde veya kitaplarda basılmış makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin içeriği, program yeterliliklerinin 5. maddesi ile birebir örtüşmektedir; 6 ve 7. maddeler ile uyumlu; 1,2 3, 4 ve 8. maddeler ile uzaktan uyumludur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.