BİLGİSAYARA GİRİŞ II

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİSAYARA GİRİŞ II Kod ASUB1190
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ESMA YAZ

Dersin Amacı

Excel ile matematiksel hesaplamalar yapabilme ve sunum hazırlayabilme

İçerik

Dinamik olarak güncellenebilir elektronik tablolarla uygulamalar. Microsoft excel , matematiksel işlemler, grafik çizimi Sunum ortamları hakkında temel bilgiler, sunu hazırlama tekniklerine giriş ve uygulamalar. Powerpoint ile sözlü sunu ve poster hazırlama. internet hakkında genel bilgi ve uygulamalar

Öğrenme Çıktıları

Dinamik olarak güncellenebilir elektronik tablolarla uygulamalarını yapabilmek. Bilimsel toplantılarda sözlü ve/veya poster sunum hazırlayabilmek

Yeterlilik İlişkisi

Dersin teorik kısmı data show yardımıyla verilir. Bilgisayar laboratuarında her öğrenci bilgisayar başında uygulamalara katılır.

Kaynaklar

Microsoft Office 2010

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

ersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 6, 7, 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 2 ve 4. maddelere katkısı orta derecede 3 ve 5. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.