BEDEN EĞİTİMİ II

İzlence Formu

Ders Adı BEDEN EĞİTİMİ II Kod ODBE0002
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Bireylerin daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmeleri için düzenli ve doğru egzersizler yardımıyla, beden ve zihin bütünlüğünü sağlayarak, yeteneklerini geliştirebilmek, doğru egzersiz alışkanlığı kazandırmak, iyi bir duruş ve görünüme sahip olabilmek için hedeflere yönelik programlanan çalışmalardır. Egzersiz ve Spor kavramları arasındaki farklılığı belirterek sağlık için yapılması gereken metod farklılıklarını göstermek ve topluma psikolojik, sosyolojik ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler oluşturmak amaçlanmaktadır. Beslenme ve egzersizin bütünlüğü.

İçerik

Bireyin beden sağlığını , ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı oyuna, cimnastiğe, spora dönük araştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

Öğrenme Çıktıları

Vücut kompozisyonunu bilir ve ona göre program kontrolünde olur.Sağlıklı yaşam ve fitnes ile ilgili kavramları bilir. Egzersize başlamadan önce yapılması gerekenleri bilir. Bireylerin egzersizden beklentilerini ve egzersizden alabilecekleri faydaları bilir ve egzersiz programlamasını bu bilgiler ışığında gerçekleştirir. Beslenme ve egzersizdeki öneminin farkına varır ve egzersizlerde kullanılan materyaller hakkında bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Aracı Hikmet. Okullarda Beden Eğitimi. Bağırgan Yayımevi, Ankara 1999 Açıkada, C., Ergen, E., Bilim ve Spor ,1999 Karagözoğlu, Cengiz., Sporda Sosyal Bilimler., Alfa Yayınları. 2000 Üzel, M., Yazıcı, Z., Egzersiz yapan herkes için sağlıklı Fitness, Deomed yayınları, 2001 delavier, F., Antrenman Anatomisi, Diesel Fitness

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Beden Eğitimi I dersini alan öğrenci; Beden Eğitimi dersi'nin temel kavramlarını, alanlarını ve amaçlarını açıklayabilme, ,alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek bilgilere sahip olma, doğru egzersizlerin insan sağlığındaki rolünü kavrayabilme, uygulama becerisini geliştirebilme ve doğru programlar hakkında bilgi sahibi olma, düzenli beslenme ve egzersizin önemi ve saha malzeme konusunda yeterli bilgiye sahip olma ve kullanabiliyor düzeyde olma bilgisi edinmesine iyi derecede katkı sağlarken; mezunların, Beden Eğitimi dersi'nin temel kavramlarını, alanlarını ve amaçlarını açıklayabilme, ,alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek bilgilere sahip olma, doğru egzersizlerin insan sağlığındaki rolünü kavrayabilme, uygulama becerisini geliştirebilme ve doğru programlar uygulayabilmeyi,düzenli beslenme ve egzersizin önemini ve saha malzeme konusunda yeterli bilgiye sahip olma ve kullanabiliyor düzeyde olma bilgisi edinmesine çok iyi öğrenmiş olur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.