ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL

İzlence Formu

Ders Adı ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL Kod ODSK0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET KALA

Dersin Amacı

Şehir ve kültür kavramları ile bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini İstanbul odaklı işlemek.

İçerik

İstanbul'un tarihin ilk çağlarından itibaren sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin ele alınacağı derste, bölgesel merkez olması, idari yapısı, kentsel dönüşüm politikaları ve diğer özellikleri itibariyle İstanbul şehri hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

1 İstanbul’un önemini kavrar. 2 İstanbul ve çevresine ait kültürel unsurları tanımlar. 3 Şehre has yaşam tarzını oluşturan kültürel öğeleri ve özelliklerini bilir. 4 Şehir ve kültür ilişkisini kavrar. 5 Şehir ve kültür kavramlarını bilir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

-Şehir ve Kültür: İSTANBUL (Ortak Ders Kitabı olarak belirlenmiştir.) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yayını, Editör: Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 2010, İstanbul. -İstanbul tanıtım film, belgesel ve fotoğraflar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Şehir ve Kültür: İstanbul dersini alan öğrenci; Şehir ve Kültür kavramları, bu kavramlara yönelik temel problem alanlarını ve görüşleri açıklayabilme, şehir ve kültür ile ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, alan ile ilgili kaynakları bilimsel bir bakış açısıyla ele alabilme ve nihayet çözüm önerilerinde bulunabilmeyi iyi derececede öğrenmiş olur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.