LİNEER CEBİR

İzlence Formu

Ders Adı LİNEER CEBİR Kod ASUB2148
Kredi 5 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜLCAN KEKEÇ

Dersin Amacı

Lineer Cebrin matris ve determinantlar, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler gibi temel konularını incelemek, bu konularla ilgili temel teoremleri ispatlamak ve bu konularla ilgili problem çözmektir.

İçerik

Cebirsel yapılar, matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri, Gauss-Jordan yöntemi, Kronecker-Capelli Teoremi; Vektör uzayları, Lineer Tasvirler, Tasvir uzayları, Özdeğerler, Cayley-Hamilton Teoremi.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bu dersin sonunda, i. Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri, Vektör uzayları, Lineer dönüşümler konularını açıklayabilecektir. ii. Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri, Vektör uzayları, Lineer dönüşümler konuları üzerine örnekler oluşturabilecektir. iii. Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri, Vektör uzayları, Lineer dönüşümler konularındaki problemleri çözebilecektir. iv. Analitik düşünme yeteneğini geliştirebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı, uygulama dersi, ödevler.

Kaynaklar

1) Seymour Lipschutz, Linear Algebra, Schaum's Outline Series. 2) Prof. Dr. Bedriye Melek ZEREN'in ders notları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.