AFET KÜLTÜRÜ

İzlence Formu

Ders Adı AFET KÜLTÜRÜ Kod ODAK0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HAFİZE SİBEL ÖZESEN ÇOLAK

Dersin Amacı

Dünyada etkisini giderek artıran doğal ve doğal olmayan afetlerle ilgili bilinmesi gereken başlıca konularını öğrencilere anlatılarak, afetler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak dersin ana amacını, afetlere müdahale yöntemlerini öğretmek ise dersin ikincil amacını oluşturmaktadır.

İçerik

Afet kültürü kısaca; bireylerin her türden doğa olayı ve bunların en az zararla nasıl atlatılacağı, afetler öncesi sırası ve sonrasında ne tür çalışmalar yapılabileceğini anlatan bir kavramdır. Ders, öğrencileri afet uzmanı olarak değil, afetler hakkında bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri de başkalarıyla paylaşmayı bilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Ders, doğal ve doğal olmayan tüm afetlerin irdelenmesi ile bu afetlerin en az zararlar kapatılması için alınacak önlemleri kapsar.

Öğrenme Çıktıları

Ders bitiminde öğrenciler doğa olaylarını afete dönüştüren nedenleri çok iyi öğrenecek ve tüm doğal afetler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif sunum. Dersin tamamının görsel olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle her bir ders, o konuyla ilgili 60- 90 civarında power point slaytı ile anlatılacak şekilde planlanmıştır.

Kaynaklar

Ders notları, sunumlar ve videolar. Erdoğan, N., 2008. Uluslararası Müdahaleli Depremlerde Saha koordinasyonu, 85 s., İstanbul. Davis, J., 2006. Tsunami, Time Special Report, p., 4-36. May, W.G., 1973. Mountain Search and rescue techniques. Rocky Mountain Rescue Group inc. Colo., USA, 321 pp. Dan H. Allen., 1998. Don’t Die on The Mountain : Published The United States by Diapensia Press, 12 King Hill Rd., New London, 206 pp. McClung, D., Schaerer, P., 1993. The Avalanche Hand Book. The Mountaineers, 272 p. Rodoplu, Ü., Akkol, S., Ersoy, G., Çelikli, S., Malatyalı, A.R., Gürel, T., User, N.N., Özeren, C., 1998. İlk Yardım Temel Yaşam Desteği El kitabı, Acil Tıp Derneği Yayını, 80 s. Yılmaz O., Güngör, Y., 2001. Jeoloji. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, 179 S. Ankara. Tanrısever, M., 2000. TAMT Eğitimi Kursiyer el kitabı. 225 s

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Afet Kültürü dersinin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen 1. ve 4. maddelerdeki beceri ve yeteneklerle zayıf derecede ilişkili olup, 2., 3., 5., 6., 7. ve 8. maddeler ile oldukça zayıf düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.