TÜRK DİLİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ II Kod ODTD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman EMİNE YEŞİM OKAY ÇAMLIBEL

Dersin Amacı

Türk dili hakkında bilinmesi gereken bilgilerin aktarılması

İçerik

Türk Dili II dersi, öğrencinin hem edebi hem akademik konularda başarılı yazılı ve sözlü uygulamalar yapabilmesini sağlamak için gerekli olan konuları içerir.. Yazılı anlatım kuralları, yazı türleri, anlatım şekilleri, yazılı anlatım becerisini geliştirmek amacıyla yazılı anlatım uygulamaları, yazılı ve sözlü anlatımda başarı için yazılı metinler üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım kuralları ve türleri hakkında bilgi verilerek anlatım çalışmaları ve uygulamaları yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişir. Türk dilinin yazma ve konuşma şekilleri ve teknikleri kavranır.

Yeterlilik İlişkisi

"Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır."

Kaynaklar

Prof.Dr.Mustafa ÖZKAN, Tarih içinde Türk Dili , Filiz Kitabevi 1997, Prof.Dr.Mustafa ÖZKAN, Doç.Dr.Hatice TÖREN, Dr.Osman ESİN, Yükseköğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi Ekim 2013

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Lisans düzeyinde Türk Dili II dersini alan öğrenci; Türk Dili II dersinin temel kavramlarını açıklayabilme, alanıyla ilgili yazılmış kaynakları ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama ve çözme becerisine erişir. "

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.