PHYSICS I

İzlence Formu

Ders Adı PHYSICS I Kod FIZK1297
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. İBRAHİM ALPER DİZDAR

Dersin Amacı

Temel fizik kavram ve prensiplerini ayrıntılı bir biçimde vermek. Doğadaki olay ve olguları gözlemleyerek, bu olguların arkasındaki ilkeleri ve oluş biçimini öğrenciye vermek.

İçerik

Elektrik yük ve elektrik alan, elektrik potansiyel, kapasite ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alan, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akım

Öğrenme Çıktıları

Doğa yasalarının işleyişini kavrama. Dersin uygulaması ile birlikte teoriden, pratiğe geçişi öğrenmek, bu kuramların geçerliğini test etme.

Yeterlilik İlişkisi

1- Ders notları, 2- applet uygulaması ile görsel olarak öğrenme 3- Uygulama ve laboratuvar deneyleri ile problem çözme ve görsel olarak öğrenme

Kaynaklar

1-Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık 2-Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık 3-Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık 4-Üniversite Fiziği Young ve Freednman Cilt1

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları doğrultusunda, kazanılan bilgi ve beceriler program yeterliliklerindeki 3. ve 4. maddelerde orta derecede ilişkili, 6., 7. ve 17. maddelerde düşük derecede ilişkilidir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.