ANALYSIS I

İzlence Formu

Ders Adı ANALYSIS I Kod MATE1169
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HANDAN YILDIRIM

Dersin Amacı

Matematiksel Analizdeki temel kavram ve tekniklerin anlaşılması ve matematiksel problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi, mantıksal, analitik ve soyut düşünebilme becerisinin arttırılması, matematiksel kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

İçerik

Reel sayılara aksiyomatik giriş, tam sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılar ve özellikleri, tümevarım, eşitsizlikler, reel sayı dizileri, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve düzgün süreklilik.

Öğrenme Çıktıları

Matematiksel Analizdeki temel kavram ve tekniklerin anlaşılması ve matematiksel problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi, mantıksal, analitik ve soyut düşünebilme becerisinin arttırılması, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, matematiksel kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım, uygulama, soru-cevap, sınıf içi tartışmalar, ödevler.

Kaynaklar

1) W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill Book, 1964. 2) S.Lang, Analysis, Addison-Wesley Publishing company, 1971. 3) Robert G. Bartle, The Elements of Real Analysis, John Wiley&Sons, Inc, 1964.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.