READING AND TRANSLATION IN SCIENCE I

İzlence Formu

Ders Adı READING AND TRANSLATION IN SCIENCE I Kod FOYD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TOLGA GÜVER

Dersin Amacı

Alan eğitimi boyunca sıkça karşılaşılacak temel alan terimlerinin İngilizce karşılıklarını öğreterek eğitim dili İngilizce olan derslerin daha kolay takip edilebilmesini sağlamak

İçerik

Alanıyla ilgili temel bilgiler içeren seçilmiş metinler üzerinde okuma ve anlamaya yönelik çalışmalar.

Öğrenme Çıktıları

Okuduğunu anlamaya ve çeviriye yönelik çalışmalar yoluyla, alanındaki İngilizce metinleri kavrar, alanındaki temel terimlerin İngilizce karşılığını öğrenir, eğitim dili İngilizce olan dersleri takip edebilme yetisi gelişir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım, metin inceleme, katılımlı iletişimsel yöntem.

Kaynaklar

-İngilizce temel alan kitapları -Uluslararası dergilerde veya kitaplarda basılmış makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin içeriği, program yeterliliklerinin 5. maddesi ile birebir örtüşmektedir; 6 ve 7. maddeler ile uyumlu; 1,2 3, 4 ve 8. maddeler ile uzaktan uyumludur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.