MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK I

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MANTIK I Kod MATE1096
Kredi 3 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜL KARADENİZ GÖZERİ

Dersin Amacı

Matematiksel iddiaların nasıl kurulacağına ve ispatlanacağına dair yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Matematiksel mantık hakkında basit bilgiler, Önermeler, Temel İşlemler ve Özellikleri, Niceleme Mantığı, İspat yöntemleri, Kümeler Teorisi

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler matematiksel iddiaların nasıl kurulacağına ve ispatlanacağına dair yeteneklerini geliştirebilecek ve kümeler teorisi ile ilgili temel kavram ve bilgileri öğrenebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı, konularla ilgili alıştırmaların çözülmesi.

Kaynaklar

Modern Temel Matematik, S. Nabi Kutlu, Bahriye Kutlu, Fil Yayınevi Soyut Matematik, Ahmet Arıkan, Sait Halıcıoğlu, Palme Yayıncılık

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.