BEDEN EĞİTİMİ I

İzlence Formu

Ders Adı BEDEN EĞİTİMİ I Kod ODBE0001
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Belirsiz Dersi Veren

Dersin Amacı

Bireylerin daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmeleri için düzenli ve doğru egzersizler yardımıyla, beden ve zihin bütünlüğünü sağlayarak, yeteneklerini geliştirebilmek, doğru egzersiz alışkanlığı kazandırmak, iyi bir duruş ve görünüme sahip olabilmek için hedeflere yönelik programlanan çalışmalardır. Egzersiz ve Spor kavramları arasındaki farklılığı belirterek sağlık için yapılması gereken metod farklılıklarını göstermek ve topluma psikolojik, sosyolojik ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler oluşturmak amaçlanmaktadır.

İçerik

Bireyin beden sağlığını , ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı oyuna, cimnastiğe, spora dönük araştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

Öğrenme Çıktıları

Sağlıklı yaşam ve fitnes ile ilgili kavramları bilir. Egzersize başlamadan önce yapılması gerekenleri bilir. Sağlık için spor ve fitnes bilgilerini bilir. Eksik yönlerinin farkına varır ve bu yönlerin gelişimi için ek çalışmalarda hangi egzersizlerin fayda sağlayabileceğini bilir• Bireylerin egzersizden beklentilerini ve egzersizden alabilecekleri faydaları bilir ve egzersiz programlamasını bu bilgiler ışığında gerçekleştirir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Aracı Hikmet. Okullarda Beden Eğitimi. Bağırgan Yayımevi, Ankara 1999 Açıkada, C., Ergen, E., Bilim ve Spor ,1999 Karagözoğlu, Cengiz., Sporda Sosyal Bilimler., Alfa Yayınları. 2000 Üzel, M., Yazıcı, Z., Egzersiz yapan herkes için sağlıklı Fitness, Deomed yayınları, 2001 delavier, F., Antrenman Anatomisi, Diesel Fitness

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.