ASTRONOMİ I

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ I Kod ASUB1002
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK

Dersin Amacı

Astronomik koordinat sistemlerinin ve zaman ölçeklerinin temel özelliklerini, Dünya-Ay sisteminin fiziksel ve dinamik özelliklerini, Güneş ve Ay tutulmalarının temel özelliklerini tanıtmak.

İçerik

Öğrencilere astronomide kullanılan astronomik koordinat sistemlerini tanıtırken bu sistemlere ait koordinatların kullanıldığı alanları ve zaman kavramını da katarak değişimlerini anlamalarını amaçlayan bu derste; öncelikle birinci sınıfın birinci döneminde okutulan bir ders olduğu için astronomi bilimi hakkında bilgi verilmekte ve öğrencilerin ilk kez karşılaşacağı kavramlara geçiş için temel matematik ve fizik bilgileri yardımı ile hazırlık yapılmaktadır. Daha sonra astronomik koordinat sistemleri, ufuksal koordinatlar, ekvatoral koordinatlar, ekliptikel koordinatlar ve galaktik koordinatlar olarak verilmektedir. Zaman konusuna gelince, periyodik hareketlere dayanan zaman ölçeklerinden ve farklı takvim türlerinden bahsedilmektedir. Dünya ve Ay'ın oluşumu hakkında, bu cisimlerin fiziksel hareketleri hakkında bilgi verilmektedir. Ay'ın Dünya'ya olan etkilerinden bahsedilmektedir. Güneş ve Ay tutulmalarının gerçekleşmesindeki koşullar ve bir takvim yılında meydana gelebilecek tutulma sayıları anlatılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin temel astronomik koordinat sistemleri ve zaman konularında bilgi edinmeleri ve günlük yaşantılarında bu bilgileri kullanabilmeleri, Dünya-Ay sisteminin fiziksel ve dinamik özelliklerini öğrenmeleri, Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili temel bilgileri öğrenmeleri, Astronomi ile bağlantılı doğa olayları hakkında gerçek dışı yorumlara inanmayacak bilgiye sahip olmaları.

Yeterlilik İlişkisi

Ele alınacak konuya ilişkin ön araştırmaların yapılması, Sınıf içi anlatım ve tartışmalar, Konu ile ilgili uygulamalar yapılması, Örnekler verilmesi, Ödev verilmesi ve bunların kontrol edilip öğrenciye dönüşün yapılması.

Kaynaklar

1) Karaali, S., 1999, Genel Astronomi I, İ.Ü.F.F. Yayınları, No:195 2) Smart, W.M. (1984), Çev: Gökdoğan, N., Küresel Astronomi, İ.Ü.F.F. Yayınları, No:187 3) Kaufmann, W.J. (1985), Universe, Freeman Company 4) İlgili ders notları 5) İlgili web sayfaları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 4., 6. ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken 2., 3., 5. ve 7. maddelere katkısı orta derecededir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.