KİMYA I

İzlence Formu

Ders Adı KİMYA I Kod ASUB1179
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BERAT İLHAN CEYLAN

Dersin Amacı

Genel Kimya bilgisinin verilmesi ve diğer alanlarla ilişkilendirilmesi

İçerik

Kimyada temel kavram ve formüller, kimyasal reaksiyon ve kimyasal hesaplama türleri, deneysel formül tayinleri, Atomun yapısı ve kuantum teorisi, elementlerin elektronik biçimlenmesi, periyodik sistem ve özellikleri, kimyasal bağlar ve moleküler geometri.

Öğrenme Çıktıları

1) Kimyanın temel kavram ve formülleri öğrenilir 2) Kimyasal reaksiyon ve kimyasal hesaplama türleri öğrenilir3) Deneysel formül tayinleri kavranır 4) Atomun yapısı ve kuantum teorisi kavranır 5) Elementlerin elektronik biçimlenmesi anlaşılır 6) Periyodik sistem ve özellikleri öğrenilir 7) Kimyasal bağlar ve moleküler geometri hakkında bilgi edinilir

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim Üyesi tarafından dersin anlatılması, uygulamaya yönelik örnek problemlerin çözümü, Deneysel çalışma

Kaynaklar

Ders notları -GENEL KİMYA 1 ve 2 Petrucci HARWOOD Çeviri: Tahsin Uyar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Kendi alanında kuramsal bilgi-Bilişsel ve uygulamalı beceri-Bağımsız çalışabilme -Sorumluluk alabilme

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.