ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kod ODAI0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. OSMAN DEMİRBAŞ

Dersin Amacı

Dersin öncelikli amacı Osmanlı Devletinin klasik döneminin bitişinden Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ve günümüze kadar olan dört asırlık süreçte Türk milletinin daima çağdaşlaşma çabası içinde olduğunu göstermektir. Dünya değişirken Türk devleti ve milleti de çağı yakalamak, idaresi altında yaşayan insanlara refah ve mutluluk getirmeyi amaçlamıştır. Dersimiz bu çabayı belgelere ve ilmi değerlendirmelere dayanarak izah etmektedir.

İçerik

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci, Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.

Öğrenme Çıktıları

Avrupa'da yaşanan devrimler ile Osmanlı modernleşme çabalarını karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek. Birinci Dünya Savaşı'nın cepheleri ve Ermeni Meselesi hakkında bilgi sahibi olmak. Milli Mücadele sürecindeki gelişmeleri kavramak. Sevr ve Lozan'ı mukayese etmek, Cumhuriyetin ilanının hangi şartlarda yapıldığını analiz etmek.

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan Eğitim.

Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Ders Kitabı,Editör:Prof.Dr.Cezmi Erarslan

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersini alan öğrenci; Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme ve mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma becerisine sahip olabilmeyi iyi öğrenmiş olur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.