TÜRK DİLİ I

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ I Kod ODTD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman EMİNE YEŞİM OKAY ÇAMLIBEL

Dersin Amacı

Türk dili hakkında bilinmesi gereken teorik bilgilerin aktarılması

İçerik

Türkçenin iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

1.Dilin millet hayatındaki yeri değerlendirilecektir. 2. Dil - kültür ilişkileri değerlendirilecektir.3.Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri kavratılacaktır. 4.Türk dilinin bugünkü durumu hakkında bilgi verilecektir 5.Dilbilgisinin bölümleri anlatılacaktır. 6.Türkçedeki ses olayları örnekleriyle gösterilecektir. 7. İmla kuralları ve yapım ekleri, kompozisyon bilgileri ve yazma planları öğretilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

"Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır."

Kaynaklar

Prof.Dr.Mustafa ÖZKAN, Tarih içinde Türk Dili , Filiz Kitabevi 1997, Prof.Dr.Mustafa ÖZKAN, Doç.Dr.Hatice TÖREN, Dr.Osman ESİN, Yükseköğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi Ekim 2013

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Lisans düzeyinde Türk Dili I dersini alan öğrenci; Türk Dili I dersinin temel kavramlarını açıklayabilme, alanıyla ilgili yazılmış kaynakları ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama ve çözme becerisine erişir. "

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.