ADLİ FARMAKOGENETİK

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ FARMAKOGENETİK Kod FEBI7063
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SELDA MERCAN

Dersin Amacı

Bu ders, ilaç metabolize eden enzimlerin polimorfik yapılarını ve meydana gelen değişikliğin adli bilimler açısından değerlendirmesini kapsamaktadır. Adli Fen Bilimleri Alanında Lisans Üstü eğitim alan öğrenciler bu ders sayesinde dünyada bu alanda yapılan çalışmalardan ve gelişmelerden haberdar olacaklar ve yasal veya yasa dışı madde kullanımı sonucu meydana gelen her türlü metabolizasyon yanıtının genetik bakış açısı ile değerlendirmesini yapabileceklerdir.

İçerik

İlaç metabolize eden enzimlerin polimorfik yapılarını ve meydana gelen değişikliğin adli bilimler açısından değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında öğrenci, Sitokrom P450 Enzimlerinin ve diğer ilaç metabolize eden enzimlerin görevlerini, polimorfik yapılarını ve meydana getireceği sonuçları öğrenir.

Öğrenme Çıktıları

CYP450 enzimleri tarafından metabolize edilen yasal ve yasa dışı ilaç/maddeleri tanır. İlaç kullanımı sonrası oluşan advers etkilerde farmakogenetiğin etkilerini kavrar ve ileriye dönük çıkarımlarda bulunur. Postmortem genetik incelemelerde farmakogenetik uygulamaları anlar ve yenilikleri öğrenir. Farmakogenetik biliminin dünyada ve ülkemizde nasıl ele alındığını, hukuki ve etik sınırlamaların neler olduğunu kavrayacaktır. Adli bilimlerin multidisipliner yapısı içerisinde bu dersin yerini ve önemini pekiştirecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Şekiller ve şematik anlatım eşliğinde anlatılan teorik bilgiden, bilimsel yayınların ve olgu sunumlarının tartışılması ve değerlendirilmesinden oluşacaktır. Derste sunum yapılacak ve öğrenciye bilimsel makale örnekleri sunulacaktır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.