ASTRONOMİDE IDL PROGRAMLAMA II

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE IDL PROGRAMLAMA II Kod ASTR7064
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ASUMAN GÜLTEKİN ANNAK

Dersin Amacı

programlama becerisini geliştirme

İçerik

1- CCD verilerinin ön indirgenmesi 2- 2B Spektroskopik Verilerin Analizi 3- Periyot Analiz Teknikleri 4- Katalog Verilerinin Analiz Teknikleri 5- Gözlemsel Verilerin Modellerle Karşılaştırılması

Öğrenme Çıktıları

IDL (Interactive Data Language) kütüphanesi kullanılarak gözlemsel verilerin analizinde sıklıkla kullanılan temel teknikleri uygulama

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş Yolu ile Öğretim, Bilgisayarda Uygulama.

Kaynaklar

İnternet

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 4-10. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1-3. maddelere katkısı orta derecede ... maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.