ASTRONOMİDE SEÇME KONULAR II

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE SEÇME KONULAR II Kod ASTR7062
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK

Dersin Amacı

Öğrencinin araştırma alanındaki deneyimini arttırmak.

İçerik

Danışmanın araştırma alanı ile vereceği konuların son 14 bölümü

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin araştırma alanı ile ilgili araştırma, fikir verme, tartışma ve yazma yeteneğini geliştirir.

Yeterlilik İlişkisi

Araştırma, tartışma, ödev hazırlama.

Kaynaklar

Danışmanın tavsiye edeceği her türlü araştırma makalesi ve kitap.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2, 5, 6 ve 9. maddelere katkısı orta düzeyde, 1, 3, 4, 7 8 ve 10. maddelere katkısı yüksektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.