CÜCE GALAKSİLER

İzlence Formu

Ders Adı CÜCE GALAKSİLER Kod ASTR7018
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ESMA YAZ

Dersin Amacı

Cüce Galaksilerin fiziksel, kimyasal, kinematik ve dinamik bakımdan özelliklerinin kavranması.

İçerik

Tanımı. Keşfi ve sayıları. Cüce galaksi Popülasyonu. Morfolojik sınıflandırılmaları. Fiziksel özellikleri. Kimyasal özellikleri. Kinematik ve dinamik yapıları. Galaksi etkileşmeleri. Oluşum ve evrimleri. Galaksi oluşumu ve evrimindeki rolü. Yerel galaksi grubundaki cüce galaksiler. Cüce galaksilerdeki yıldız kümeleri. Yıldız Popülasyonları ve uzaysal dağılımları. Diğer galaksi gruplarındaki cüce galaksiler. Karanlık madde ve cüce galaksiler. Cüce galaksilere ait mevcut problemler.

Öğrenme Çıktıları

Cüce galaksilerin diğer galaksilerden farkları ortaya koyabilir, cüce galaksilerin kimyasal, kinematik ve dinamik özelliklerini anlatabilir, Galaksiler ile etkileşmelerin nasıl gerçekleştiğini kavrar, cüce galaksilerin galaksi evrimindeki rolleri üzerinde yorum yapabilir, cüce galaksilerle karanlık madde arasındaki ilişki fikir üretebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunumsal anlatım, güncel bilimsel makaleler üzerinden tartışma.

Kaynaklar

"Galaxies in the Universe" edited by Sparke, L. S., Gallagher, J. S., 2000, ISBN 0-521-59241-0, Cambridge University Press "In Search of Dark Matter", 2006, edited by K. Freeman and G. Mcnamara, ISBN 0-387-27616-5, Springer Berlin Heidelberg New York "Stellar Astrophysics fort he Local Group" edited by Aparicio, A., Herrero, A., Sánchez, F., 1998, ISBN 0-521-63255-2, Cambridge University Press "Mapping the Galaxy and Nearby Galaxies" edited by Wada, K., Combes, F., Astrophysıcs And Space Science Proceedings, 2008, ISBN 0-521-63255-2, Springer press Güncel bilimsel makaleler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 2., 3., 4., 5., 9. ve 10. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 6. ve 7. maddelere orta derecede 8. maddeye katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.