YAKIN ÇİFT SİSTEMLER I

İzlence Formu

Ders Adı YAKIN ÇİFT SİSTEMLER I Kod ASTR7004
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN

Dersin Amacı

Kuramsal ve özellikle gözlemsel açıdan yakın çift sistemlerin genel özelliklerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

Temel kavramlar ve terminoloji. Çift yıldızların sınıflandırılması. Yakın çift yıldızların analiz yöntemleri. Fotometrik ve spektroskopik gözlemler. Bir çift sistemin periyodu. Çift sistemlerdeki yıldızların kütleleri ve yarıçapları.

Öğrenme Çıktıları

1.Çift yıldızların tayfsal ve fotometrik özelliklerini anlama becerisi, 2.Çift yıldız yörüngelerinin belirlenmesini anlama ve değerlendirme becerisi, 3.Çift yıldızlarda toplam açısal momentumu ve enerjiyi anlama becerisi, 4. Çift yıldızlarda dönem, kütle ve yarıçap belirlemeleri hakkındaki bilgilerini geliştirme ve derinleştirme becerisi.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum, Ödev, İnteraktif tartışma

Kaynaklar

1.Hilditch, R.W.; (2001), An Introduction to Close Binary Stars, Cambridge University Press. 2.Batten , A.H., (1973), Binary and Multiple Systems of Stars, Pergamon Press. 3.Binnendijk, L., (1960), "Properties of Double Stars, University of Pennsyylvania Press. 4.Pringle, J.E., Wade, R.A.; (1985), Interacting Binary Stars, Cambridge University Press. 5.Sterken, C., Jaschek, C.; (1996), Light Curves of Variable Stars, Cambridge University Press. 6.http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/A5.html 7.http://www.uark.edu/misc/clacy/BinaryStars/

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1., 2., 3., 7. ve 9. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 5., 8., ve 10. maddelere katkısı orta derecede 4. ve 6. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.