YILDIZ KÜMELERİ II

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZ KÜMELERİ II Kod ASTR9047
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ

Dersin Amacı

Yıldız kümeleri ile ilgili temel bilgileri öğretmek

İçerik

Küresel kümelerin uzay dağılımı, Küresel kümelerin kinematiği, küresel kümelerin dinamiği ve kütle profili, küresel kümelerin ışımagücü ve kütle fonksiyonu, diğer galaksilerdeki küresel kümeler, küresel kümelerin oluşumu: Birleşmeler, akresyon: Küresel kümelerin CCD UBVRI fotometrik verilerinin indirgenmesi: PSF fotometrisi

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin yıldız kümeleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları

Yeterlilik İlişkisi

Makalelerin öğrenciler ile birlikte anlatımı ve tartışılması

Kaynaklar

literatürdeki makaleler, kitaplar, Star clusters: B. Carney, W. Harris, 1998, Saas-Fee Advanced Course 28.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

4.cü maddenin katkısı yüksek, 6 ve 7.ci maddelerin katkısı düşük, diğerleri ortace derecedendir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.