YILDIZLARIN EVRİMİNİN FİZİĞİ II

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZLARIN EVRİMİNİN FİZİĞİ II Kod ASTR9020
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TOLGA GÜVER

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere yıldızların evrimlerinin son aşamaları ve kompakt cisimlerin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin belirlenmesinde yardımcı olan fizik prensiplerin açıklanmasıdır.

İçerik

Maddenin nihai şekli. Beyaz cücelerin dejenere olup olmama durumları. Lüminozitenin düşmesi ve iç yapı. Kararlı bir beyaz cücenin maksimum kütlesi. Nötron yıldızları. Bir nötron yıldızı yapmak. Nötron yıldızlarının kütle ve büyüklükleri. Nötron yıldızlarının koru. Süperakışkanlar mı Kuarklar mı? Nötron yıldızlarının manyetik alanı ve dönmesi. Pulsarlar. Genel düşünceler. Puls radyasyonu. Kara delikler. Schwarzschild yarıçapı. Kompakt X-ışın kaynakları ve Cygnus X-l. X-ışını üretme prosesi. Hercules X-l anormalliği. Nötron yıldızları ve gravitasyonel ışınım. Çift pulsar sistemi. Gözlenen rotasyon artışı. Gravitasyonel ışınım.

Öğrenme Çıktıları

Maddenin nihai şeklinin anlaşılması, dejenere olup olmama durumlarının inclenmesi, beyaz cüce, nötron yıldızı-pulsar olup olmama durumlarının irdelenmesi, kara deliklerin araştırılması ve olup olmama durumlarının irdelenmesi nosyonunun öğrenciye kazandırılması.

Yeterlilik İlişkisi

Derse devam edilmesi ve dikkatle dinlenilmesi, derslere katılım, derste yapılan uygulama ve sunumlara katılım, verilen ödevlerin yapılması, önerilen kaynaklara bakılması.

Kaynaklar

Shapiro ve Teukolsky Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars. Van der Klis, Compact X-ray Sources Longair, High Energy Astrophysics

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 2. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1-3-4-5-6-7-8-9-10. maddelere katkısı orta derecede - maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.