YILDIZ KÜMELERİ I

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZ KÜMELERİ I Kod ASTR9046
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ

Dersin Amacı

Yıldız kümeleri ile temel bilgileri öğretmek

İçerik

Küresel kümelerde yıldız evrimi, Yıldız evriminin ana evreleri, H-R diyagramında alışılmamış özellikler, Çift yıldızlar, blue stragglers, ikinci parametre, RR Lyrae değişen yıldızları, Oosterhoff sınıflaması, Kalın disk ve halo küme popülasyonları, Küme element bollukları, Kümelerin rölatif ve mutlak yaşları, Kümelerin fotometrik ölçümlerine giriş, Küresel küme sistemleri, metal bolluğu dağılımı, metalbolluğu ve kinematik arasındaki bağıntılar, Kümelerden itibaren Galaksi merkezine uzaklık, Uzaklık Skalası, RR Lyrae yıldızlarının istatistiksel paralaksı, Baade-Wesselink yöntemi, yatay kol yıldızları ile alt cücelerin paralaksı ve anakol çakıştırma, Kümelerin kütle ve ışımagücü fonksiyonu

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin Yıldız Kümeleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları

Yeterlilik İlişkisi

Makalelerin öğrenciler ile birlikte anlatımı ve tartışılması

Kaynaklar

literatürdeki makaleler, kitaplar, Star clusters: B. Carney, W. Harris, 1998, Saas-Fee Advanced Course 28.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

4.cü maddenin katkısı yüksek, 6 ve 7.ci maddelerin katkısı düşük, diğerleri ortace derecedendir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.