ULUSAL SİSTEMDE ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER YAPILANMASI

İzlence Formu

Ders Adı ULUSAL SİSTEMDE ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER YAPILANMASI Kod SOBI9028
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA FATİH YAVUZ

Dersin Amacı

Ulusal sistemde Adli Tıp ve adli Bilimler alanında çalışan kuruluşların yapısı ve çalışma alanları konusunda bilgi donanımını arttırmak amaçlanmıştır.

İçerik

Adli bilimlerde yer alan kurumların yapılanması, görevleri ve işlevleri anlatılır. ilgili kuruluşlarda verilecek uygulama eğitimi ile adli bilimlerin çalışma alanları tanıtılır.

Öğrenme Çıktıları

Adli bilimler alanında çalışan kuruluşların yapısını ve çalışma alanlarını tanır.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim öğretim üyesi anlatımı ödev öğrenci sunumları

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.