SPOR PSİKOLOJİSİ VE PSİKİYATRİ

İzlence Formu

Ders Adı SPOR PSİKOLOJİSİ VE PSİKİYATRİ Kod SOBI9023
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM BALCIOĞLU

Dersin Amacı

Sporu, psikoloji ve psikiyatri kesişiminde incelemek

İçerik

Spor etiği Spor ve ruh sağlığı üzerine etkileri

Öğrenme Çıktıları

Spor etiği ve spor ve ruh sağlığı üzerine etkilerini öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Seminer Ödev

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.