ADLİ TOKSİKOLOJİDE BİYOLOJİK ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TOKSİKOLOJİDE BİYOLOJİK ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Kod FEBI7062
Kredi 1 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 0
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP TÜRKMEN

Dersin Amacı

İçerik

Adli toksikolojik analizlerde kullanılan delillerin tanımlanmasını, analitik yöntemler kullanılmadan önce uygulanan hazırlık işlemlerinin öğrenilmesini, ekstraksiyon yöntemleri arasındaki farkın anlaşılmasını, örnek hazırlamada karşılaşılan zorlukların ve matrikslerin zorluk derecelerinin anlaşılmasını kapsamaktadır

Öğrenme Çıktıları

Bu uygulama dersi kapsamında öğrenci antemortem ve postmortem örneklerin çeşitlerini (kan, idrar, saç, göz içi sıvısı, mide içeriği, gastrik lavaj, gaita vb) ve bu örneklerde analiz sırasında karşılaşılan zorlukları öğrenir. Ekstraksiyon yöntemlerinden sıvı- sıvı, katı faz ve katı faz mikro ekstraksiyon yöntemlerini ve işlemin nasıl yapıldığını öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Laboratuarda verilen pratik bilgilerden sonra uygulama yaptırılarak konunun gerçek örnekler ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Kaynaklar

Recommendations on Sample Preparation of Biological Specimens for Systematic Toxicological Analysis, TIAFT-Bulletin XLI - Number 2, Extraction of a Drug from the Biological Matrix: A Review

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.