KRİMİNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı KRİMİNOLOJİ Kod SOBI7003
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Kişileri suça iten nedenler konusunda kriminoloji bilimi çerçevesinde yapılan araştırmalar konusunda bilgi vermek.

İçerik

Bu derste kriminolojinin konusu, tanımı, alanı, önemi, kriminolojik araştırmada metotlar, kriminolojinin tarihsel gelişimi ve teoriler çerçevesinde günümüz kriminolojisine göre suç nedenlerine diğer bir ifadeyle suçu açıklayan görüşlere değinilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Kriminolojinin tanımı ve öneminden sonra kriminolojik araştırmalarda uygulanan metotlara ve tarihsel gelişim çerçevesinde okullar perspektifi ve suçu açılayan görüşlere değinilerek faili suça iten psikolojik, sosyal ve biyolojik etkenler konusunda bilgi sahibi olunmaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Kısmen ders anlatma ve her konunun öğrencilerle tartışılarak işlenmesi. Ders bir miktar ilerledikten sonra öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin sunumları ve bunların eleştirisi ve tartışılması

Kaynaklar

İlgili güncel makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.