ENFORMATİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Enformatik bilgilerini özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri talep edebilen, tasarlayabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek ve bu alanda yapılan araştırmalarla bilime katkıda bulunmak. Hedef: 1- Teknolojik yenilikleri takip ederek öğrencilerin ve araştırmacıların bilgisine ve kullanımınas sunmak 2 - Bilimsel yayınları takip ederek öğrencilerin ve araştırmacıların bilgisine ve kullanımına sunmak 3- Enformatik alanında temel bilgilere sahip öğrencileri, Enformatik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen uzmanlar haline getirebimek için, güncel ve kaliteli bilgi kaynakları ile donatmak

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.