REKLAMCILIK, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1- Halkla ilişkiler Reklamcılık bölümüyle ve onunla ilişkili disiplinlerle ilgili temel bilgilerin öğrenciye aktarılması. 2- İnterdisipliner araştırma ve bilgi birikimi sağlamak 3- Teoriği pratiğe uygulamak Hedefler: 1- Kuramsal ve uygulamal bilgileri ile toplumsal olgu ve olayları çok boyutlu olarak düşünebilen, 2- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisine sahip olan , 3- Diğer disiplinler ile iletişim alanı içindeki etkileşimi değerlendirebilen, 4- Yorum ve eleştiri becerisini kullanan , 5- Sektörel değişim ve gelişime ayak uydurabilen, 6- Alanında çalışmaya başlamadan önce gerekli donanımı kazanan Türkiye'nin başarılı halkla ilişkiler ve reklam uygulayıcılarını yetiştirmektir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.