GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Temel amacı özelde medya genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi olayların ayrıntılarını, neden - sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca diğer hedefler şöyledir: 1.Gazetecilik Bölümü mezunlarının mezuniyet sonrası yaşama hazırlamaya yönelik seminerlerin düzenlenmesi 2. Bölüm mezunlar veritabanının oluşturularak mezuniyet sonrası da fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi 3. Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.